Wet op Kinderdagverblijven

Als ouder kiest u logischerwijs voor kwalitatief goede kinderopvang voor uw kind. Maar wat is kwalitatief goede kinderopvang? Enerzijds zit kwaliteit in het werken met een goed, regelmatig getoetst systeem. Anderzijds zit kwaliteit in uw goede gevoel bij de kinderopvang.

Wet en regelgeving

In de Wet kinderopvang worden minimum eisen gesteld aan de kwaliteit van de opvang. Deze wet stelt dat de opvang moet zorgen voor “verantwoorde kinderopvang”. BOinK heeft, in samenwerking met Brancheorganisatie Kinderopvang, het begrip “verantwoorde kinderopvang” verder uitgewerkt in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang, waarin afspraken gemaakt zijn over groepsgrootte en het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, maar ook over stamgroepen, voorwaarden voor open deuren beleid en eisen aan het pedagogisch beleidsplan en accommodatie. Voor peuterspeelzalen heeft BOinK in samenwerking met MO-groep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening het Convenant Kwaliteit peuterspeelzaalwerk uitgewerkt. In 2013 zijn beide convenanten samengevoegd tot het Convenant Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. De overheid heeft de afspraken overgenomen in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en een Ministeriële Regeling. Beide zijn wettelijke voorschriften waarvan niet mag worden afgeweken.

GGD rapportage

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) houdt jaarlijks op ieder kinderdagverblijf een inspectie van de kwaliteit in de kinderopvang en publiceert haar bevindingen in een rapport. Wij bespreken het rapport met de oudercommissie en pakken eventuele verbeterpunten aan.

De ouders kunnen het GGD-rapport van de locatie aan de Gloriantstraat via deze link lezen.

De ouders kunnenn het GGD-rapport van de locatie aan de Hoofdweg 409-H via deze link lezen.

De ouders kunnen het GGD-rapport van de buitenschoolse opvang aan de Hoofdweg 409-H via deze link lezen. 

De ouders kunnen het GGD-rapport van de locatie aan de Nickeriestraat via deze link lezen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de rapportage, dan kunt u contact ons opnemen via 020-8508090 of info@small-ones.nl.

Contact

Kinderdagverblijf Small Ones
Gloriantstraat, 1
1055 CS Amsterdam

020-8508090
 • Opvoeding & Benadering

  Gordon Methode

  Wij vinden communicatie erg belangrijk. Niet alleen om duidelijk te maken wat je van elkaar verwacht, maar ook om de kinderen

  Lees meer
 • Accommodatie

  Accommodatie

  Small Ones is gelegen op loopafstand van het Erasmuspark. Daar kunnen we heen met de kinderen. Tegenover Small Ones ligt ook h

  Lees meer
 • Visie

  Visie

  Kinderdagverblijf Small Ones biedt professionele opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De opvang vindt plaats in een....

  Lees meer
 • Beleid

  Beleid

  Het pedagogisch beleidsplan van kinderverblijf Small Ones is gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen die zijn....

  Lees meer
 • Inschrijven

  Inschrijven

  Schrijf je kind gratis in. De beschikbare kindplaatsen worden toegekend op basis van de datum van inschrijving.

  Inschijven