Ruilbeleid Small Ones

In principe komen kinderen op vaste dagen naar Kinderopvang Small Ones. Dit komt de stabiliteit van de groepen, het zich veilig voelen van kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan echter voorkomen dat u op andere dag opvang nodig heeft voor uw kind. Kinderopvang Small Ones biedt deze mogelijkheid.

Zo kunt u een dag dat uw kind geen gebruik maakt van de opvang ruilen tegen een andere opvangdag. Het ruilen is overigens een service en geen recht. De pedagogisch medewerkers van Small Ones begrijpen dat het niet door kunnen gaan van een ruildag voor u als ouder vervelend kan zijn.

Uitgangspunten en afspraken:

-Voorwaarde is wel dat de ruiling van dagen binnen hetzelfde weeknummer plaatsvinden óf een week later.

-Tevens moet er ruimte zijn op de groep. 

-Ruildagen kunnen alleen via de mail worden aangevraagd (info@small-ones.nl) of via de Bitcare app minimaal 48 uur vóór te ruilen dag, dit om misverstanden te voorkomen. 

-Het wel of niet akkoord gaan met de ruildag wordt aan de ouders gecommuniceerd via Bitcare of de e-mail. Er kan niet worden geruild met Nationale Feestdagen en/of de gemiste dagen vanwege ziekte en/of vakantie.

-Een dag kan alleen in zijn geheel geruild worden. Een dag kan niet in stukken of losse uren geruild worden.

Mochten ouders structureel een dag willen ruilen dan geldt hiervoor een termijn van twee maanden, waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheid van opvang op een andere dag.

 

Contact

Kinderdagverblijf Small Ones
Gloriantstraat, 1
1055 CS Amsterdam

020-8508090
 • Opvoeding & Benadering

  Gordon Methode

  Wij vinden communicatie erg belangrijk. Niet alleen om duidelijk te maken wat je van elkaar verwacht, maar ook om de kinderen

  Lees meer
 • Accommodatie

  Accommodatie

  Small Ones is gelegen op loopafstand van het Erasmuspark. Daar kunnen we heen met de kinderen. Tegenover Small Ones ligt ook h

  Lees meer
 • Visie

  Visie

  Kinderdagverblijf Small Ones biedt professionele opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De opvang vindt plaats in een....

  Lees meer
 • Beleid

  Beleid

  Het pedagogisch beleidsplan van kinderverblijf Small Ones is gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen die zijn....

  Lees meer
 • Inschrijven

  Inschrijven

  Schrijf je kind gratis in. De beschikbare kindplaatsen worden toegekend op basis van de datum van inschrijving.

  Inschijven