Meldcode kinderopvang

Wanneer een kinderopvangorganisatie geconfronteerd wordt met signalen van kindermishandeling in de thuissituatie, een geweld- of zedendelict door een medewerker of gastouder van de kinderopvang of seksueel grensoverschrijdend gedrag door kinderen op de opvang is het van belang dat hier op een professionele manier mee wordt omgegaan. Kinderopvangorganisaties en hun medewerkers en gastouders werken verplicht met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en vanaf 1 januari 2019 ook met het bijbehorende afwegingskader. Daarnaast geldt er een meldplicht. Tezamen met het stappenplan 'hoe te handelen in het geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling', vormen deze het Protocol Kindermishandeling en Grensoverschrijdend Gedrag.

Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang in samenwerking met de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang (BOinK) en aandachtsfunctionarissen uit de kinderopvang. Het protocol biedt handvatten bij vermoedens van kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag en beschrijft stap voor stap welke acties medewerkers en kinderopvangorganisaties moeten ondernemen.

Het uitgebreide protocol vindt u hier. ook ligt een versie van het protocol op locatie ter inzage.

Contact

Kinderdagverblijf Small Ones
Gloriantstraat, 1
1055 CS Amsterdam

020-8508090
 • Opvoeding & Benadering

  Gordon Methode

  Wij vinden communicatie erg belangrijk. Niet alleen om duidelijk te maken wat je van elkaar verwacht, maar ook om de kinderen

  Lees meer
 • Accommodatie

  Accommodatie

  Small Ones is gelegen op loopafstand van het Erasmuspark. Daar kunnen we heen met de kinderen. Tegenover Small Ones ligt ook h

  Lees meer
 • Visie

  Visie

  Kinderdagverblijf Small Ones biedt professionele opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De opvang vindt plaats in een....

  Lees meer
 • Beleid

  Beleid

  Het pedagogisch beleidsplan van kinderverblijf Small Ones is gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen die zijn....

  Lees meer
 • Inschrijven

  Inschrijven

  Schrijf je kind gratis in. De beschikbare kindplaatsen worden toegekend op basis van de datum van inschrijving.

  Inschijven