De Oudercommissie

Over het beleid kunnen ouders meedenken en meebeslissen in de oudercommissie. De oudercommissie is een advies en overlegorgaan ingesteld door de houder van het kinderdagverblijf. De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen:

 • Het bieden van verantwoorde kinderopvang;
 • het pedagogisch beleid;
 • voedingsaangelegenheden van algemene aard;
 • het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid;
 • de openingstijden;
 • het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen;
 • de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;
 • wijziging van de prijs van kinderopvang.

De oudercommissie van Small Ones bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en verzorgers van geplaatste kinderen. De oudercommissie bestaat uit 3 leden: Annemiek Zwetsloot, Josine  van Yperen en Melanie Fink.  De oudercommissie vergadert minimaal 2 x per jaar. De agenda en de notulen worden via de mail verspreid. Het reglement kunt u hier downloaden. De oudercommissie is te bereiken via oudercommissie@small-ones.nl.

Contact

Kinderdagverblijf Small Ones
Gloriantstraat, 1
1055 CS Amsterdam

020-8508090
 • Opvoeding & Benadering

  Gordon Methode

  Wij vinden communicatie erg belangrijk. Niet alleen om duidelijk te maken wat je van elkaar verwacht, maar ook om de kinderen

  Lees meer
 • Accommodatie

  Accommodatie

  Small Ones is gelegen op loopafstand van het Erasmuspark. Daar kunnen we heen met de kinderen. Tegenover Small Ones ligt ook h

  Lees meer
 • Visie

  Visie

  Kinderdagverblijf Small Ones biedt professionele opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De opvang vindt plaats in een....

  Lees meer
 • Beleid

  Beleid

  Het pedagogisch beleidsplan van kinderverblijf Small Ones is gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen die zijn....

  Lees meer
 • Inschrijven

  Inschrijven

  Schrijf je kind gratis in. De beschikbare kindplaatsen worden toegekend op basis van de datum van inschrijving.

  Inschijven