Communicatie

Kinderdagverblijg Small Ones vindt het ontzettend belangrijk dat de ouders van de kinderen die op het kinderdagverblijf zitten zeer actief worden betrokken bij de opvang en bij het kinderdagverblijf.  Het is in direct belang van het kind dat u goed geïnformeerd bent over ons als kinderdagverblijf en onze manier van werken.

Persoonlijk contact

Contacten tussen pedagogisch medewerker en ouders zijn van groot belang voor de kwaliteit van de opvang. Door een goede afstemming over en weer zullen pedagogisch medewerkers in staat zijn de kinderen tijdens hun verblijf beter te begrijpen en te begeleiden. Andersom krijgen ouders via de pedagogisch medewerkers een beeld van wat hun kind beleeft tijdens hun afwezigheid en hoe hun kind zich in een andere omgeving gedraagt. Tijdens het brengen en halen hebben pedagogisch medewerkers individueel contact met de ouders. Pedagogisch medewerkers vertellen ouders de bijzonderheden over wat het kind meegemaakt en heeft geleerd. Ook praktische informatie, zoals wanneer een kind heeft gedronken en geslapen, wordt vermeld.

Andersom is het voor pedagogisch medewerkers belangrijk om van ouders te horen of er specifieke zaken spelen in de thuissituatie. Dit kan betrekking hebben op praktische zaken, bijvoorbeeld wanneer een kind slecht heeft geslapen of op emotioneel gebied (bijvoorbeeld de komst van een baby of een verhuizing). Op deze manier kunnen pedagogisch medewerkers nog beter inspelen op de behoeften van ieder kind

Rondleiding

Voorafgaand of direct na inschrijving krijgt u een rondleiding op onze locatie. Zo ziet u de ruimtes waar uw kind zal verblijven en krijgt u uitgebreide informatie over ons pedagogisch beleid. Door volledig transparant te zijn over onze dienstverlening en u een kijkje te geven in onze dagelijkse praktijk, hopen wij u te helpen bij het maken van een zorgvuldig overwogen keuze voor opvang van uw kind.

Intakegesprek

Voorafgaand aan de plaatsing van uw kind nodigen wij u uit voor een uitgebreide intake. Wij voorzien u van praktische informatie over de opvang en krijgt u de gelegenheid om uw vragen te stellen. Ook nemen wij bijzonderheden rondom uw kind met u door, zoals allergieën, medicijngebruik et cetera.

Ouderlogin/Bitcare app

Bij Small Ones werken we met de Bitcare app. Met deze app kunnen ouders en verzorgers zien wat hun kind overdag doet. Wij kunnen bijvoorbeeld foto’s versturen en een bericht. Ouders kunnen zien wat ze voor uren hebben opgegeven, kunnen kinderen afmelden als het nodig is. Meer informatie over de app Bitcare vindt u op www.bitcare.com.

Er kan worden gekozen om alles bij te houden van luier tot sap maar er kan ook worden gekozen om alleen maar te laten zien wat voor activiteiten we doen. Iedere dag schrijven wij een stukje over de belevenissen van het kindje in de app. Deze kunnen ouders ook zien.

Voor kinderen tot 1 jaar is er ook de mogelijkheid gebruik te maken van een overdracht schrift. Hierin wordt door de pedagogisch medewerker een verhaaltje geschreven over wat het kind die dag beleefd heeft, wat hij gegeten en gedronken en (wanneer van toepassing) wanneer en hoe lang het kind heeft geslapen. Zo hebben de ouders een beeld van wat hun kind op het kinderdagverblijf allemaal meemaakt. Ook is het de bedoeling dat de ouders zelf dan iets in het schrift schrijven zodat de leidsters op de hoogte blijven van eventuele veranderingen in bijvoorbeeld de thuissituatie.

Ouders zullen via de mail op de hoogte worden gehouden van informatie die voor hen van belang is. Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: beleidsveranderingen, informatie over pedagogisch zaken, organisatieveranderingen, festiviteiten en uitjes, ouderbijeenkomsten en de oudercommissie.

Ook streven wij er naar om eenmaal per jaar, of op verzoek van de ouders of van de leidsters, oudergesprekken te houden. Leidster en ouders maken een afspraak voor een gesprek. Dit gesprek vindt plaats op een avond.

Vragen, opmerkingen en klachten

Heeft u een vraag, opmerking of klacht? Spreek de pedagogisch medewerkers gerust aan. Wij zijn ook bereikbaar via 020-8508090 of info@small-ones.nl

Contact

Kinderdagverblijf Small Ones
Gloriantstraat, 1
1055 CS Amsterdam

020-8508090
 • Opvoeding & Benadering

  Gordon Methode

  Wij vinden communicatie erg belangrijk. Niet alleen om duidelijk te maken wat je van elkaar verwacht, maar ook om de kinderen

  Lees meer
 • Accommodatie

  Accommodatie

  Small Ones is gelegen op loopafstand van het Erasmuspark. Daar kunnen we heen met de kinderen. Tegenover Small Ones ligt ook h

  Lees meer
 • Visie

  Visie

  Kinderdagverblijf Small Ones biedt professionele opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De opvang vindt plaats in een....

  Lees meer
 • Beleid

  Beleid

  Het pedagogisch beleidsplan van kinderverblijf Small Ones is gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen die zijn....

  Lees meer
 • Inschrijven

  Inschrijven

  Schrijf je kind gratis in. De beschikbare kindplaatsen worden toegekend op basis van de datum van inschrijving.

  Inschijven